EN / SK
EN/ SK

ZDRAVOTNÁ ZÁRUKA

Sweet Dog ALD ZÁRUKY ZDRAVIA CHOVATEĽOV:

V nasledujúcom texte sú vysvetlené jediné záruky a záruky, ktoré chovateľ poskytuje majiteľovi.

Všeobecná zdravotná záruka:

 1. S výhradou nasledujúcich podmienok chovateľ zaručuje, že šteniatko je v čase, keď si ho majiteľ vzal domov, celkovo zdravé.
 2. Všeobecná zdravotná záruka zostáva v platnosti 72 hodín od prevzatia šteniatka majiteľom od chovateľa. Všeobecná zdravotná garancia automaticky zaniká uplynutím 72-hodinovej lehoty a po uplynutí tejto doby chovateľ nebude mať žiadne ďalšie záväzky voči Majiteľovi podľa Všeobecnej zdravotnej garancie.
 3. Ak veterinárny lekár určí a písomne posúdi, že šteniatko má chronický alebo vážny zdravotný problém alebo stav, majiteľ môže šteniatko na svoje náklady vrátiť chovateľovi a chovateľ mu vráti cenu alebo doručí ďalšie šteniatko majiteľ z ďalšieho dostupného vrhu.
 4. Všeobecná zdravotná záruka je neplatná, ak veterinárny lekár určí, že chronický alebo vážny zdravotný stav šteňaťa bol vytvorený, spôsobený alebo vyvolaný týraním majiteľa alebo nedostatočnou starostlivosťou o šteniatko.

Záruka genetického zdravia:

 1. V súlade s nasledujúcim chovateľ garantuje, že šteniatko je bez akejkoľvek genetickej poruchy (“Genetická zdravotná záruka”).
 2. Záruka genetického zdravia zostáva v platnosti 24 mesiacov po narodení šteňaťa
 3. Ak v rámci časového obdobia záruky genetického zdravia aspoň dvaja kvalifikovaní veterinárni lekári potvrdia, že šteniatko má geneticky odvodenú život ohrozujúcu alebo život meniacu poruchu, ktorá je dostatočne závažná na to, aby sa šteniatko stalo nevhodným ako spoločenský maznáčik alebo zaručovala eutanáziu ŠTEŇA, chovateľ súhlasí s poskytovaním takých správ, ktoré chovateľ odôvodnene požaduje, aby poskytol majiteľovi nasledujúce možnosti:
  a) Nechať si šteniatko. Ak sa majiteľ rozhodne ponechať si šteniatko, chovateľ uhradí 75% veterinárnych účtov priamo súvisiacich s liečbou genetickej poruchy do maximálnej výšky 1000 €. Chovateľ splatí fond po obdržaní veterinárnych účtov. Chovateľ nebude hradiť náklady na diagnostické testovanie, žiadne výdavky vzniknuté pred diagnózou druhým veterinárnym lekárom vybratým Chovateľom, ani žiadne náklady na dopravu alebo cestovné náklady.
  b) Vrátiť šteňa chovateľovi. Ak sa majiteľ rozhodne vrátiť šteniatko chovateľovi, chovateľ buď:
  i) poskytnúť majiteľovi náhradné šteniatko, len čo bude takéto šteniatko dostupné. Majiteľ musí zaplatiť všetky prepravné alebo rôzne poplatky spojené s prepravou pôvodného šteniatka a náhradného šteniatka.
  ii) vrátenie 1000 € vlastníkovi.
 4. Záruka genetického zdravia sa nevzťahuje na choroby, ktoré sú bežné u akýchkoľvek živých tvorov, vrátane, ale nie výlučne,: ušných infekcií, potravinových alebo environmentálnych alergií, nesprávne zarovnaných zubov, nízkeho srdcového šelestu, infekcií, prietrží, požitia cudzích predmetov, poranení trvalé, nakazené choroby, smrť atď.
 1. Vlastník je povinný dodržiavať tieto požiadavky:
  a) Kŕmte šteňa kvalitnou stravou.
  b) Neprekrmujte šteňa a nedovoľte, aby šteňa získalo nadváhu, pretože by to zvýšilo váhu kĺbov a kostí, keď sa vyvíjajú.
  c) Neposkytujte šteňaťu iba surovú stravu počas prvého roku života šteňaťa.
  d) Počas prvého roku života šteniatka nechodiť so šteniatkom viac ako 30 minút dvakrát denne.
  e) Nevezmite šteniatko na beh alebo beh počas prvého roku života šteniatka.
  f) Nechodiť pravidelne hore a dole po schodoch.
 1. Okrem Všeobecnej zdravotnej záruky a Záruky genetického zdravia chovateľ neposkytuje Majiteľovi žiadne ďalšie záruky alebo záruky.
Sweet Dog ALD Accredited Logo 2024 - sweetdogald-sk.com
Champion Star Logo -SweetDog - - sweetdogald-sk.com
- sweetdogald-sk.com
EMAIL: 007iveta@gmail.com
MOBIL: 00421/908 935 938
Slovensko